top of page

משלוח ראשון של ציוד מיגון בדרך למוסדות הגריאטריים ברחבי ישראל

Updated: Aug 30, 2020

מתנדבים של עמותת אחריי יצאו לדרך לספק ציוד מיגון וסייע לשוהים במוסדות. היעד - להגיע ל-300 מוסדות גריאטריים ברחבי הארץפרויקט "ושמרת" יוצא לדרך – יוזמה משותפת שמטרתה לתת מענה לקשישים המאושפזים במוסדות גריאטריים בישראל - אוכלוסייה שמצויה בסיכון גבוה במיוחד להפגע מוירוס הקורונה. הפרויקט הוקם בשותפות מלאה עם הקרן למיזמים לאומיים ועם ציונות 2000, רתם אליו כבר לא מעט שותפים נוספים מהמגזר העסקי ומהמגזר החברתי, והוא פועל בתיאום מלא עם משרד הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים.


בתמונות מהבוקר, משלוח ראשון של ציוד מיגון שמיועד להגיע ל- 50 מוסדות גריאטריים בישראל. בנוסף יפעלו במסגרת המיזם 300 מתנדבים של עמותת אחריי שיסייעו בהפעלת הציוד, הגברת ההגנה על השוהים, וחיזוק החוסן הנפשי של השוהים במוסדות ושל הצוות המטפל.


צילום: אלדד רפאלי

69 views0 comments
bottom of page