top of page

משימה לאומית: המיזם להצלת הקשישים במוסדות הגריאטריים

כתבה על מיזם "ושמרת" בחדשות כאן 11 - מבט מאחורי הקלעים על העשייה 24 שעות ביממה והאתגר שלפנינו


ההצצה אל קו החזית שפועל כרגע בחמ"ל הגריאטרי שהוקם בבית יהושע. ושמרת – המיזם שמחבר בין המגזר השלישי והעסקי נרתם להצלת המוסדות הגריאטיריים בישראל מנזקי הקורונה.

בכל אחד מ-300 המוסדות הגריאטריים שנתמכים על ידי המדינה הוצב מתנדב של תנועת "אחרי" שדואג לעדכן על כל הבעיות והקשיים. משאיות מלאות בציוד מגן יוצאות מדי יום אל המוסדות. המטרה – להגיע אל כל מוסד ומוסד, לספק תמיכה, ציוד וכוח אדם, ולמנוע את קריסת מערכת הבריאות בישראל.
279 views0 comments
bottom of page