top of page

תכנית פיתוח מנהלים ייחודית לניהול בחירום יוצאת לדרך

ארגון 'ושמרת' פועל מאז מרץ 2020 למען המערך הגריאטרי החוץ-ביתי במגוון תחומים ונותן מענה לצרכים השונים של המוסדות.


במהלך תקופה זאת, הייתה לנו הזכות להכיר את מנהלי המוסדות ובתי האבות. מדובר במנהלים ומנהלות מסורים, מחויבים ונחושים להגן על חייהם ושלומם של הדיירים ואנשי הצוות במוסדות. ביום אחד, ללא כל הכנה, הם נאלצו להתמודד עם אתגרים ניהוליים, טיפוליים, כלכליים ונפשיים אדירים והם עושים זאת כבר תקופה מתמשכת בהצלחה לא מבוטלת. גם בשגרה מנהלים אלו מתמודדים עם אתגרים ייחודיים לענף והם מהווים קבוצה של 'קובעי תוצאה' בשטח.


כמענה לצורך זה, בנינו תכנית ייחודית המשלבת השראה ופרקטיקה ניהולית ומזמינה את מנהלי המוסדות הגריאטריים ובתי האבות להתפתח במישור הניהולי והאישי ובו בזמן להשתייך לנבחרת מנהלים מנהיגה ומובילה, שתשפיע על התחום בישראל. התכנית יצאה לדרך בסוף אוקטובר 2020, בלימוד מקוון מרחוק.


מטרות התכנית:

1. חיזוק היכולת של המנהלים להוביל ולהשפיע על הסביבה הארגונית שלהם בחירום, באמצעות מתן כלים יישומיים.

2. גיבוש קבוצה של מנהלים- עמיתים, המכירים אחד את השני, בעלי שפה ניהולית וערכים דומים שמהווה רשת של תמיכה מקצועית והתייעצות הדדית.

3. פיתוח תדמית מקצועית, 'גאוות יחידה' והשתייכות לפורום מנהלים מוביל בקהילת מנהלי המוסדות ובתי האבות בישראל.


עקרונות התכנית: מנהיגות כנושא ליבה I הרצאות מומחים I דגש על יישומיות I שיפור יכולות הניהול I מנטורינג מהמגזר העסקי I תרגול והתנסות בקבוצות קטנות

כל מפגש בתכנית יוקדש לנושא אחר ויחל בהרצאה של מרצה מומחה מהשורה הראשונה בארץ בתחומי ניהול מגוונים.


>> להורדת הקול הקורא של התכנית לחצו כאן


21 views0 comments
bottom of page