top of page

שומרים על קשר עם המשפחות: חלוקת טאבלטים לדיירי המוסדות

Updated: Jul 16, 2020

בשבוע החולף חילק מיזם ושמרת מאות טאבלטים ל-30 מוסדות גריאטריים ברחבי המדינה, כדי לסייע לדיירים לשמור על קשר מרחוק עם אהוביהם ובני משפחתם.

מתנדבי ארגון אחריי הדגימו לדיירים כיצד לתפעל את הטאלבט בצורה פשוטה ונוחה, צעד אחר צעד.


תודה לשותפינו בחברת פלאפון על הסיוע ותרומת הטאבלטים, בזכותכם החג הזה יהיה יותר שמח.

91 views0 comments
bottom of page