top of page

רוני דואק: לשים את המדינה לפני הפוליטיקה

"בשיתוף עם משרדי הבריאות והרווחה הקמנו במהירות את 'ושמרת' - מרכז שליטה וביצוע, לתמיכה במוסדות הדיור לאוכלוסייה המבוגרת, בתחומים כמו מיגון העובדים, הגברת החוסן הנפשי והבריאותי של הדיירים, והעצמת עובדי המוסדות והכשרתם. חיברנו את הכוח של אלפי אזרחים ועשרות ארגונים שאנו בקשר עימם עם הידע של אנשי מקצוע מעולים מעולמות שונים עם התגייסות של פילנתרופים, מתנדבים והמגזר העסקי. התחלנו לתת מענה, ונמשיך ככל שאתגר הקורונה והאתגרים הנלווים לו ידרשו זאת".


"אבל צריך גם להסתכל קדימה ולשאול את השאלות הקשות - כיצד מדינה ידועת מלחמות כישראל לא ערוכה לאתגר כמו למידה מרחוק? מי אחראי על כך שלצד רפואה מתקדמת ורופאים מהמובילים בעולם, יש לנו מערכת בריאות ציבורית שהגיעה לסף קריסה? מדוע אנחנו נסמכים שוב ושוב על כושר האלתור הישראלי, שלא יכול להחליף היערכות מקצועית מראש לתרחישי אסון?,


איש העסקים והיזם החברתי רוני דואק, שעומד מאחורי מיזם 'ושמרת', בטור דעה מיוחד ל-ynet. לטור המלא לחצו כאן
16 views0 comments
bottom of page