top of page

רוני דואק: אם לא נפעל מיידית בקרב הקשישים - יהיה פה אסון כבד

רוני דואק, איש עסקים ויזם חברתי, עומד בראש גרעין המייסדים של מיזם ושמרת. בראיון לאולפן שישי בערוץ 12 אמר דואק: "אם לא נפעל מיידית בקרב האוכלוסייה בסיכון, אוכלוסיית הקשישים, כשבקצה הפירמידה נמצאים 300 מוסדות גריאטריים שהם במצב הקשה ביותר, הולך להיות פה אסון כבד וקריסה טוטאלית של מערכת הבריאות. לא יעזרו 1,500, 3,000 או 5,000 מכונות הנשמה. אם תהיה התפשטות בקרב האוכלוסייה הזאת, פשוט הלך עלינו"


102 views0 comments
bottom of page