top of page

פיילוט חיזוק חוסן הדיירים בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים

בדידות בגיל השלישי הינה נושא המעסיק אנשי מקצוע מזה שנים ומגפת הקורונה הפכה את הנושא אקוטי יותר מתמיד. בתוך מוסדות גריאטריים ובתי אבות הבעיה מקבלת מאפיינים ייחודיים.


בימים אלו עולה לאוויר פיילוט בכ-30 מחלקות סיעודיות/ תשושי נפש ותשושים, במסגרתו תותקן מערכת OBIE מבית EYECLICK, המעודדת משחק חוויתי, תנועה והפעלה קוגניטיבית. תהליך גיבוש הפיילוט לווה על ידי וועדה ובה נציגים ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, אנשי מקצוע נציגי המוסדות, אשל ג'וינט ו'ושמרת'.

>> לצפייה בסרטון על המערכת לחצו כאן


הבתים שלהם הוצע לקחת חלק בפיילוט נבחרו על בסיס מספר קריטריונים שגובשו על ידי חברי הוועדה. הקריטריונים לבחירת המוסדות לפיילוט הם: אחוזים גבוהים במיוחד של דיירים בקוד/הועדה, קיומו של צוות פרא-רפואי וטיפולי שיוכל להתחייב למשימות שהפיילוט דורש, פיזור בין סוגי מחלקות שונים על פי מפתח שנקבע לפיילוט ופיזור גאוגרפי.


הפיילוט מסובסד ברובו על ידי 'ושמרת' ומטבע הדברים התקציב מוגבל.

הבתים שנמצאו מתאימים לפיילוט קיבלו פניה ישירה בימים אלו. מוסדות המעוניינים ברכישה עצמאית יכולים לפנות ישירות לחברה ולרכוש את המערכת במחיר מוזל.


אנו תקווה כי הפיילוט ייתן תוצאות חיוביות ובכך יביא להנגשת הפלטפורמה במוסדות ובבתים נוספים. וזאת, בזכות ההירתמות של חברת EYECLICK, בימי משבר אלה, להוזלת המערכת, לעדכון משחקים ולהתאמתם לצרכי דיירי בתי האבות והמוסדות הגריאטריים.

בברכה,

רוני טמיר, ר' זירת חוסן 'ושמרת'


אירית פישר-רייף, מנהלת תחום שירותים בקהילה, אשל- ג'וינט
70 views0 comments
bottom of page