top of page

סיפורו של מבצע 'ושמרת' - חוברת מסכמת

בפברואר 2020 הגיעה מגיפת הקורונה לישראל.


הדאגה לבני ובנות הגיל השלישי הובילה להקמת מבצע 'ושמרת' שנועד לתת מענה לחוליה החלשה ביותר -

דיירי המוסדות הגריאטריים.


היוזמה המהירה, רוח ההתנדבות, שיתוף הפעולה והתגייסותם המהירה של עמותות, בעלי עסקים, פילנתרופים ואנשים פרטיים, שפעלו יחד עם נציגי משרד הבריאות ומשרד הרווחה, היו בין הגורמים המרכזיים להצלחת המבצע שחודשיו הראשונים מתוארים בחוברת זו.


החשיבה האסטרטגית מאחורי המבצע מפורטת שלב אחרי שלב על ציר הזמן, לצד עקרונות הפעולה שגובשו ברוח מודל קולקטיב אימפקט. כל זאת במטרה לאפשר למידה אישית וארגונית בנוגע לשאלה - "כיצד להתמודד עם בעיות חברתיות מורכבות, באמצעות פעולה משותפת המשלבת בעלי עניין מכל המגזרים?"


להורדת החוברת המסכמת של מבצע 'ושמרת' לחצו כאן

48 views0 comments
bottom of page