top of page

חניכי הצופים מגיעים לשמח את דיירי המוסדות

במקום מסע הופעות בארצות הברית בפני הקהילות היהודיות, עליו עמלו ואליו התכוננו במשך כחצי שנה, ואשר בוטל עקב הקורונה, "קראוון הידידות" של תנועת הצופים ייצא למסע הופעות בכל רחבי ישראל בבתי אבות – בחסות מיזם "ושמרת".


להקת הקרוואן של תנועת הצופים, מופיעה בכל קיץ מאז שנת 1972 בפני הקהילות היהודיות בארצות הברית. בלהקה 30 מדריכי צופים. השנה הם חולקו לחוליות קטנות ובמהלך חודשי הקיץ יופיעו בבתי אבות במקום המסע לארצות הברית שלא יכול להתקיים בגלל מגפת הקורונה.


רונן גלשטיין, מנהל מבצע "ושמרת": "אחת התובנות שעלו לנו ממשבר הקורונה היא כי מצב רוחם של הדיירים במוסדות הגריאטריים הינו קריטי למען שמירה על מצבם הבריאותי, לכן החלטנו כי להביא אליהם את מופע הצופים המסמל את ישראל היפה ואת רוח הדור הצעיר ואנו רואים זאת כצעד חשוב לפיתוח חוסן הדיירים במוסדות".


לכתבה בצומת השרון רעננה לחצ/ו כאן


קרוואן הידידות בהופעה בבית האבות יוקרה יבנאל, 23.7.2020


27 views0 comments
bottom of page