top of page

הנשיא ריבלין לפעילי ושמרת: עיני העם כולו נשואות אליכם

Updated: May 7, 2020

במכתב הוקרה מרגש ששלח נשיא המדינה ראובן ריבלין למיזם ושמרת, הוא ביקש להודות באופן אישי לפעילי המיזם ולעובדי המוסדות הגריאטריים בישראל:


יקיריי, עובדי המוסדות הגריאטריים בישראל,

רופאים, אחיות, מטפלות ומטפלים סיעודיים, עובדי הניקיון האחזקה והמשק


בתי האבות והמוסדות הגריאטריים הפכו לחזית המאבק בנגיף הקורונה, שגובה את חייהם של בני אדם רבים, ומאיים לסכן את בריאותם של עוד רבים. בימים טרופים אלו, של משבר בריאותי חמור שלא ראינו כמותו בדברי הימים של מדינתנו, עיני העם כולו נשואות אליכם, כאשר כולנו נפעמים מהעבודה המסורה והנפלאה שלכם, עבודה הנעשית מתוך שליחות, נחישות והתמדה אין קץ.


עבודתכם מעולם לא היתה קלה, ואילו בימים אלו, התווספו אל האתגרים הרגילים, מצד אחד הדאגה להורים או לקרובי משפחה היושבים בבידוד, ומצד שני לילדיכם שנשארו ללא המסגרות הרגילות, ומצפים לשובכם הביתה בכל יום. למרות הקשיים הפיזיים והרגשיים, ואפילו הסיכון הממשי הכרוך בעבודה עם חולים הנגועים בנגיף, אתם ממשיכים בעבודת הקודש שלכם, באהבה ובמרץ. המסירות הזאת משמשת דוגמא ומופת לכל אחד ואחת מאיתנו בזמנים האלה, ועל כך אני מבקש להודות לכם, באופן אישי, מקרב הלב.


מי ייתן ונדע בקרוב ימים טובים יותר, של בריאות ושל שקט.

בברכת חג חירות שמח, חזקו ואמצו,

שלכם בהערכה רבה,


ראובן (רובי) ריבלין


למכתב המקורי לחצו כאן
29 views0 comments
bottom of page