top of page

ארגונים מייסדים

ציונות 2000 הינה עמותה לשינוי חברתי אשר הוקמה בשנת 1995 על ידי קבוצת אזרחים בראשות איש העסקים רוני דואק במטרה לקדם סדר יום חברתי.

אנו פועלים לפתח תרבות של אחריות חברתית באמצעות עידוד וליווי ארגונים המעוניינים להגביר את מעורבותם הקהילתית, קידום שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי, העסקי והשלישי והקמת פרויקטים חברתיים וחינוכיים בכל רחבי הארץ.


 

ארגון "שיתופים" מתמחה בהנעה והובלה של מהלכים המקדמים השפעה חברתית משותפת ומייצרים פתרונות מערכתיים לבעיות חברתיות מורכבות בחברה הישראלית.

אנו מתמקדים בניהול מהלכים המשלבים פעולה משותפת של שחקנים מובילים מהמגזר הציבורי, המגזר העסקי, המגזר החברתי והפילנתרופיה. בשנים האחרונות התמקדנו בליווי תהליכי שיתוף בממשלה ובקידום גישת קולקטיב אימפקט לשינוי חברתי מדיד ובר קיימא. 

הקרן למיזמים לאומיים הוקמה בשנת 2015 על ידי פילנתרופים ואנשי עסקים ישראליים, כיוזמה עצמאית, מתוך תפיסה של אחריות חברתית ובמטרה לחולל שינוי בסוגיות ציבוריות ברמה הלאומית, וזאת באמצעות איחוד כוחות ומשאבים של גופים מובילים מהסקטור העסקי והחברתי ובשיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים. הקרן יוזמת, מפתחת ומבצעת פרויקטים לטובת צמצום פערים חברתיים-כלכליים ברמה הלאומית. בין השנים 2015-2019 הקרן התמקדה בהובלת מיזם "מגן חיים" להפחתת הזיהומים הנרכשים בבתי חולים. 

לוגו ציונות.png
logo-small.png
לוגו הקרן.jpg
bottom of page